Hurtownia odzieży reklamowej: nadruki na koszulki, bluzy, gadżety

Realizacje...

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU INTERNETOWEGO FEELGOOD.PL

 1. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Dane osobowe przekazywane przez osoby rejestrujące się oraz korzystające z serwisu internetowego FEELGOOD.PL (dalej jako „Serwis”), przetwarzane są przez operatora Serwisu - FEELGOOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Turystycznej 2, 31-213 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507733, NIP 9452179077, REGONarrow-10x10.png 12310480400000 (dalej jako „FEELGOOD”), która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze. zm.).

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z powierzeniem FEELGOOD danych osobowych, które FEELGOOD przetwarza w następujących celach:

 1. w celu prawidłowego świadczenia przez FEELGOOD usług związanych ze złożeniem i realizacją zamówień na produkty i usługi oferowane przez FEELGOOD, składanych za pośrednictwem Serwisu, w tym również usługi rejestracjiarrow-10x10.png konta w Serwisie - w tym celu FEELGOOD przetwarza dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub siedziby, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonuarrow-10x10.png oraz numer NIP,

 2. w celu składania i rozpatrywania reklamacji na zamówione produkty i usługi oferowane przez FEELGOOD - w tym celu FEELGOOD przetwarzana dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub siedziby, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonuarrow-10x10.png oraz numer NIP,

 3. w celu nawiązania kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie internetowej Serwisu, zakładka „Kontakt” i „Strefa importu” – w tym celu FEELGOOD przetwarza dane osobowe takie jak: imię i nazwisko osoby do kontaktu, firma, numer telefonu oraz adresu e-mail,

 4. w celu nawiązania kontaktu w formie rozmowy na żywo (chat online) z przedstawicielem FEELGOOD poprzez komunikator internetowy dostępny na stronie głównej Serwisu na rozwijającym się pasku pn. „Chcesz zadać pytanie?” – w tym celu FEEL GOOD przetwarza dane osobowe w postaci imienia i adresu e-mail,

 5. w celu przesyłania w formie newslettera informacji marketingowych o Serwisie, ofercie i promocjach na towary i usługi FEELGOOD, jeżeli przekazujący swoje dane osobowe wyrazi zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych – w tym celu FEELGOOD przetwarzane dane osobowe w postaci adresu e-mail.

 1. FEELGOOD przetwarza dane osobowe po wyrażeniu zgody przez użytkownika na ich przetwarzanie, poprzez zaznaczenie widocznego i odpowiedniego przycisku wyboru podczas rejestracjiarrow-10x10.png w Serwisie, na formularzu kontaktowym, w oknie chatu lub podczas zapisywania się na newsletter.

 1. Podaniearrow-10x10.pngdanych osobowych jest dobrowolne, jednak niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez FEELGOOD może uniemożliwić składanie i realizację zamówień za pośrednictwem Serwisu, jak też uniemożliwić FEELGOOD świadczenie innych usług oferowanych przez Serwis, a także uniemożliwić kontakt z FEELGOOD.

 1. Osoba powierzająca FEELGOOD swoje dane osobowe w każdym czasie ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.

 1. Dane osobowe podane w trakcie rejestracji konta w Serwisie można samodzielnie edytować po zalogowaniu do konta w zakładce „Moje konto”, a następnie w zakładce „Edytuj dane”. Rezygnacja z newslettera jest możliwa w każdym czasie poprzez kliknięcie w specjalnie oznaczony w tym celu link, stanowiący część każdej wiadomości elektronicznej przesyłanej w ramach newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto, wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie jakichkolwiek danych osobowych przekazanych FEELGOOD jest możliwe na podstawie żądania osoby, której dane dotyczą, przesłanego do FEELGOOD za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@feelgood.pl.

 1. Do danych osobowych przekazywanych do FEELGOOD mają dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy FEELGOOD oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone odpowiednie upoważnienia.

 1. FEELGOOD przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze. zm.) oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, oraz przed ich utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 1. Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka). Serwis nie gromadzi żadnych innych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 1. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu (tj. np. komputerze, smartfonie, tablecie itp.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

 1. FEELGOOD jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp.

 1. Pliki cookies stosowane przez FEELGOOD w ramach Serwisu wykorzystywane są wyłącznie w celach:

  1. zapewnienia prawidłowego działania procesu składania i realizacji zamówień za pośrednictwem Serwisu oraz logowania do Serwisu,

  2. zapewnienia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w obrębie Serwisu,

  3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co pozwala na ulepszanie jej struktury, zawartości oraz funkcjonalności, z wyłączeniem możliwości personalnej identyfikacji użytkownika;

  4. dopasowania zawartości strony internetowej Serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika. Pliki te rozpoznają urządzenie użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę, bez możliwości personalnej identyfikacji użytkownika;

  5. dopasowania treści reklam emitowanych w sieciarrow-10x10.png reklamowej Google (remarketing) – więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych przez Google w sieciarrow-10x10.png reklamowej można znaleźć na stronie: https://support.google.com adwordsarrow-10x10.png/answer/2407785.
 1. Serwis zasadniczo wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies, to jest: pliki „sesyjne” oraz pliki „stałe”. Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 1. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies
  w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy korzystający z Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, a w szczególności przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, jak również informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera pomocarrow-10x10.png lub dokumentacja techniczna przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik.

 1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. FEEELGOOD zastrzega jednak, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron Serwisu.

   III. Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych
 1. Administrator danych
  Administratorem danych osobowych jest jest FeelGood spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie; ul. Turystyczna 2, 31-213 Kraków.Tel: 12 684 67 60
 2. Zakres przetwarzania danych
  Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach marketingowych, promocyjnych
  i składania ofert zawarcia umów cywilno- prawnych w celu przedstawienia adekwatnych
  ofert zawarcia umów cywilno- prawnych oraz adekwatnych materiałów promocyjno- marketingowych na podstawie wyrażonej zgody.
 3. Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a w przypadku zawarcia umowy również przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości) i/lub upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

 4. Dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym odbiorcom takim jak partnerzy świadczący usługi pomocnicze (np. dostawcy, kurierzy, spedytorzy, agencje marketingowe, podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych), firmy handlowe, zewnętrznemu dostawcy systemu informatycznego, Bankom, operatorom pocztowym. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 5. Masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również  przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację,

 • do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym terminie; przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 1. Moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ale mogą podlegać profilowaniu (w przypadku wyrażenia przeze mnie stosownej zgody).

 1. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem Serwisu i stosowanych w nim rozwiązań, zasady określone w niniejszej polityce prywatności mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach zasad polityki prywatności FEELGOOD informuje z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed wprowadzeniem zmian, poprzez zamieszczenie nowej treści polityki prywatności na stronie internetowej Serwisu.